Wat ze in de hemel doen, weten we niet; maar wat ze er niet doen is ons duidelijk verteld: ze trouwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven - Jonathan Swift