Zij die trouwen om aan iets te ontsnappen vinden gewoonlijk iets anders - George Ade