De meeste vrouwen begrijpen gemakkelijker, dat men trouwt zonder lief te hebben, dan dat men liefheeft zonder te trouwen - K. von Weilen