Men kan zich niet beter op een man wreken dan door met zijn dochter te trouwen - Jean de Boisson